Words starting with R and ending in R

We found 556 words that start with R and end with R for word games like Scrabble and Words With Friends.

List of valid words from the TWL dictionary. Each word that starts with R and ends with R is ordered by length and score.

Highest scoring words starting with R and ending with R

Our high score words help you win more games by scoring the most points.

WordsScrabble pointsWords With Friends points
Rozzer2424
Ritzier1616
Remixer1617
Revoker1415
Relaxer1415
Rhymer1413
Razor1414
Razer1414
Ruffler1315
Rockier1314

4 letter words that start with R and end in R

 • Ruer
 • Roar
 • Rear

5 letter Wordle words that start with R and end in R

 • Razor
 • Razer
 • Raker
 • Rower
 • Rover
 • River
 • Rifer
 • Refer
 • Rawer
 • Raver
 • Rumor
 • Roper
 • Riper
 • Rimer
 • Ricer
 • Recur
 • Rebar
 • Raper
 • Racer
 • Ruder
 • Roger
 • Rigor
 • Rider
 • Rager
 • Radar
 • Ruler
 • Rotor
 • Riser
 • Rater
 • Raser
 • Rarer

6 letter words that start with R and end in R

 • Rozzer
 • Rhymer
 • Rocker
 • Racker
 • Richer
 • Rummer
 • Rubber
 • Romper
 • Robber
 • Risker
 • Ripper
 • Rimmer
 • Ribber
 • Reeker
 • Rapper
 • Ranker
 • Rammer
 • Ruther
 • Rusher
 • Roofer
 • Rolfer
 • Rifler
 • Riever
 • Rhetor
 • Rewear
 • Reiver
 • Rehear
 • Reefer
 • Reaver
 • Ravier
 • Rather
 • Rasher
 • Rafter
 • Rumour
 • Rugger
 • Rudder
 • Rubier
 • Ropier
 • Roomer
 • Roamer
 • Rimier
 • Rigger
 • Ridder
 • Ribier
 • Repour
 • Repair
 • Redder
 • Rector
 • Reaper
 • Reamer
 • Rasper
 • Raptor
 • Rapier
 • Rancor
 • Radder
 • Racier
 • Ringer
 • Rigour
 • Render
 • Regear
 • Redear
 • Reader
 • Ranger
 • Raider
 • Runner
 • Rulier
 • Ruiner
 • Router
 • Rouser
 • Rotter
 • Roster
 • Rosier
 • Rooter
 • Rooser
 • Roller
 • Roarer
 • Ritter
 • Rioter
 • Rinser
 • Retear
 • Rester
 • Renter
 • Relier
 • Reeler
 • Rearer
 • Realer
 • Ratter
 • Raster
 • Ranter
 • Raiser
 • Railer

7 letter words that start with R and end in R

 • Ritzier
 • Remixer
 • Revoker
 • Relaxer
 • Ruffler
 • Rockier
 • Riffler
 • Reviver
 • Reoffer
 • Remaker
 • Rebuker
 • Raffler
 • Repower
 • Remover
 • Recover
 • Reacher
 • Rancher
 • Rummier
 • Rumbler
 • Rowdier
 • Rougher
 • Rookier
 • Riskier
 • Rippler
 • Righter
 • Ribbier
 • Retaker
 • Repaper
 • Reoccur
 • Reekier
 • Ravager
 • Rammier
 • Rambler
 • Rabbler
 • Rushier
 • Runover
 • Royster
 • Rotifer
 • Riveter
 • Revisor
 • Reviser
 • Reviler
 • Reverer
 • Reveler
 • Renewer
 • Reifier
 • Refuter
 • Refuser
 • Refiner
 • Reefier
 • Reducer
 • Ravener
 • Raveler
 • Rapider
 • Ruddier
 • Roupier
 • Roomier
 • Ripener
 • Rigider
 • Ridgier
 • Riddler
 • Resumer
 • Rescuer
 • Reposer
 • Replier
 • Repiner
 • Remoter
 • Reincur
 • Reddier
 • Recolor
 • Reciter
 • Rebater
 • Reactor
 • Raspier
 • Rancour
 • Railcar
 • Rounder
 • Resider
 • Reorder
 • Reneger
 • Regular
 • Regaler
 • Reedier
 • Realgar
 • Readier
 • Rangier
 • Randier
 • Radular
 • Ruttier
 • Rustler
 • Rustier
 • Runtier
 • Runnier
 • Rouster
 • Rotator
 • Rootier
 • Rooster
 • Roister
 • Roilier
 • Roaster
 • Reutter
 • Retirer
 • Rentier
 • Relator
 • Relater
 • Reinter
 • Reenter
 • Realtor
 • Realter
 • Rattler
 • Rattier
 • Rassler
 • Ranular
 • Rallier
 • Rainier

8 letter words that start with R and end in R

 • Requiter
 • Requirer
 • Rejoicer
 • Rejigger
 • Rejector
 • Rejecter
 • Realizer
 • Revamper
 • Rehammer
 • Rehabber
 • Recycler
 • Rufflier
 • Rocketer
 • Revolver
 • Reviewer
 • Reshower
 • Remember
 • Remarker
 • Reflower
 • Reckoner
 • Ravisher
 • Rummager
 • Rheumier
 • Reshaper
 • Reprover
 • Reformer
 • Reechier
 • Reconfer
 • Receiver
 • Rampager
 • Rumplier
 • Rubblier
 • Romancer
 • Ripplier
 • Rightier
 • Ricercar
 • Rewinder
 • Rewarder
 • Revenger
 • Retemper
 • Replacer
 • Renumber
 • Regifter
 • Regather
 • Refunder
 • Redwater
 • Redrawer
 • Receptor
 • Recamier
 • Reappear
 • Rabbiter
 • Ruggeder
 • Rollover
 • Ribalder
 • Rewriter
 • Revolter
 • Reverter
 • Reverser
 • Revenuer
 • Reveller
 • Revealer
 • Resolver
 • Resilver
 • Reserver
 • Reminder
 • Reliever
 • Reheater
 • Refilter
 • Referrer
 • Reductor
 • Redeemer
 • Redactor
 • Recorder
 • Raveller
 • Ratifier
 • Rarefier
 • Rancider
 • Rainwear
 • Raggeder
 • Racegoer
 • Rubeolar
 • Robuster
 • Rimester
 • Retracer
 • Repulser
 • Reporter
 • Repenter
 • Repeller
 • Repeater
 • Repealer
 • Repairer
 • Remittor
 • Remitter
 • Remaster
 • Remailer
 • Relapser
 • Recolour
 • Recoiler
 • Recliner
 • Recenter
 • Recensor
 • Recanter
 • Recaller
 • Rebutter
 • Ransomer
 • Rotunder
 • Roadster
 • Ringster
 • Retarder
 • Resolder
 • Resigner
 • Renderer
 • Reloader
 • Reindeer
 • Register
 • Regainer
 • Redliner
 • Radiator
 • Roturier
 • Rottener
 • Roseolar
 • Rootsier
 • Reuniter
 • Returner
 • Retorter
 • Reteller
 • Retainer
 • Retailor
 • Retailer
 • Restorer
 • Resorter
 • Resistor
 • Resister
 • Resinier
 • Resetter
 • Reseller
 • Reroller
 • Reletter
 • Releasor
 • Releaser
 • Reissuer
 • Reasoner
 • Realiser
 • Rattlier
 • Rattener
 • Ratooner

9 letter words that start with R and end in R

 • Relacquer
 • Reconquer
 • Requestor
 • Requester
 • Ragpicker
 • Rhymester
 • Rejoinder
 • Rethinker
 • Reshipper
 • Rocketeer
 • Ricketier
 • Refresher
 • Recharger
 • Ransacker
 • Rainmaker
 • Racketier
 • Racketeer
 • Rheometer
 • Retoucher
 • Refractor
 • Reflector
 • Rectifier
 • Recoverer
 • Recharter
 • Raunchier
 • Ratepayer
 • Rubberier
 • Respecter
 • Resembler
 • Redeliver
 • Reclaimer
 • Receiptor
 • Rosewater
 • Ritonavir
 • Ridiculer
 • Revelator
 • Retriever
 • Responder
 • Reservoir
 • Rescinder
 • Repleader
 • Renovator
 • Remodeler
 • Remainder
 • Rehearser
 • Refrainer
 • Redoubler
 • Redbaiter
 • Rebounder
 • Rainwater
 • Raggedier
 • Radicular
 • Rumrunner
 • Ruminator
 • Rotameter
 • Retractor
 • Reticular
 • Reprinter
 • Repressor
 • Represser
 • Replaster
 • Renouncer
 • Reenactor
 • Recruiter
 • Recounter
 • Recontour
 • Ratemeter
 • Raconteur
 • Relaunder
 • Regulator
 • Regretter
 • Regressor
 • Registrar
 • Regisseur
 • Redressor
 • Redresser
 • Rostellar
 • Roisterer
 • Retreater
 • Retinular
 • Resonator
 • Resoluter
 • Reinsurer

10 letter words that start with R and end in R

 • Rockhopper
 • Recognizer
 • Randomizer
 • Ropewalker
 • Repackager
 • Racewalker
 • Reproacher
 • Rememberer
 • Refinisher
 • Rediscover
 • Roughrider
 • Ropedancer
 • Reverencer
 • Resurfacer
 • Researcher
 • Reproducer
 • Reinforcer
 • Rubricator
 • Reminiscer
 • Reconciler
 • Rapporteur
 • Rottweiler
 • Ringmaster
 • Retransfer
 • Restfuller
 • Repudiator
 • Reconsider
 • Radiometer
 • Rusticator
 • Ripsnorter
 • Ringleader
 • Respirator
 • Rencounter
 • Roadrunner
 • Reregister
 • Reengineer
 • Railroader
 • Rototiller
 • Restrainer

11 letter words that start with R and end in R

 • Reorganizer
 • Rejuvenator
 • Refurbisher
 • Racetracker
 • Republisher
 • Recommender
 • Rathskeller
 • Redeveloper
 • Rumormonger
 • Reupholster
 • Replenisher
 • Reembroider
 • Reversioner
 • Redecorator
 • Rectangular
 • Radiotracer
 • Representer
 • Repossessor
 • Remunerator
 • Reencounter
 • Rectilinear
 • Reconnoiter
 • Regenerator

12 letter words that start with R and end in R

 • Rubbernecker
 • Rhabdomancer
 • Rationalizer
 • Reprographer
 • Remembrancer
 • Radiographer
 • Reciprocator
 • Rumourmonger
 • Renovascular
 • Redemptioner
 • Respirometer
 • Refrigerator
 • Resuscitator
 • Remonstrator
 • Ratiocinator
 • Restaurateur

13 letter words that start with R and end in R

 • Refractometer
 • Reflectometer
 • Rehabilitator
 • Reinvigorator
 • Reconstructor
 • Restauranteur

14 letter words that start with R and end in R

 • Revolutionizer
 • Remanufacturer
 • Retroreflector

How many words start with R and end with R?

The Scrabble dictionary contains 556 words starting with R and ending with R. The shortest word is 4 letters long and the longest word is 14 letters long.

There are 196601 unique English words in the TWL dictionary, including 10935 words beginning with R and 10615 words ending in R.

Distribution of found words

LettersWord count
43
531
691
7115
8146
983
1039
1123
1216
136
143

Frequency of words starting with R and ending with R