Words that end in is

We found 925 words ending with is for word games like Scrabble and Words With Friends.

Highest scoring words ending with is suffix

WordsScrabble pointsWords With Friends points
Paczkis2426
Hajjis2326
Buzukis2225
Zymosis2121
Adzukis2122
Zygosis2020
Zaikais2020
Zombis1921
Azukis1920
Wakikis1818

2 letter words that end in is

 • Is

3 letter words that end in is

 • Qis
 • Kis
 • His
 • Pis
 • Mis
 • Cis
 • Bis
 • Gis
 • Dis
 • Sis
 • Lis
 • Ais

4 letter words that end in is

 • Khis
 • Ajis
 • Phis
 • Chis
 • Skis
 • Kris
 • Kois
 • Ghis
 • This
 • Ahis
 • Pois
 • Obis
 • Ibis
 • Cris
 • Bris
 • Amis
 • Egis
 • Dais
 • Unis
 • Sris
 • Seis
 • Reis
 • Rais
 • Leis
 • Iris
 • Anis

5 letter Wordle words that end in is

 • Kojis
 • Qadis
 • Hajis
 • Fujis
 • Zoris
 • Quais
 • Kakis
 • Gojis
 • Wikis
 • Kufis
 • Pikis
 • Makis
 • Kumis
 • Kepis
 • Kadis
 • Chais
 • Aphis
 • Yogis
 • Yagis
 • Wadis
 • Tikis
 • Sakis
 • Rakis
 • Pubis
 • Krais
 • Impis
 • Defis
 • Camis
 • Yonis
 • Walis
 • Vleis
 • Sylis
 • Shris
 • Padis
 • Midis
 • Lweis
 • Finis
 • Cedis
 • Cadis
 • Bidis
 • Topis
 • Tipis
 • Tapis
 • Tamis
 • Sumis
 • Semis
 • Puris
 • Pulis
 • Polis
 • Pilis
 • Peris
 • Penis
 • Paris
 • Palis
 • Nabis
 • Munis
 • Minis
 • Locis
 • Lapis
 • Gadis
 • Basis
 • Aspis
 • Acais
 • Abris
 • Sadis
 • Ragis
 • Desis
 • Delis
 • Aegis
 • Unais
 • Trois
 • Saris
 • Ranis
 • Orris
 • Ornis
 • Oasis
 • Noris
 • Naris
 • Loris
 • Lenis
 • Laris
 • Auris
 • Arris

6 letter words that end in is

 • Hajjis
 • Zombis
 • Azukis
 • Bhajis
 • Khakis
 • Kanjis
 • Hadjis
 • Shojis
 • Tzuris
 • Punjis
 • Majlis
 • Kukris
 • Kibbis
 • Khadis
 • Hybris
 • Bupkis
 • Oxalis
 • Mochis
 • Kulfis
 • Jinnis
 • Happis
 • Whosis
 • Okapis
 • Krubis
 • Koumis
 • Kibeis
 • Kermis
 • Dhobis
 • Commis
 • Combis
 • Boccis
 • Vermis
 • Tuchis
 • Swamis
 • Spahis
 • Raphis
 • Rachis
 • Phasis
 • Orchis
 • Myasis
 • Lichis
 • Hubris
 • Haggis
 • Gummis
 • Filmis
 • Fermis
 • Cyesis
 • Cholis
 • Chilis
 • Burfis
 • Barfis
 • Umamis
 • Tabbis
 • Shogis
 • Reikis
 • Rabbis
 • Precis
 • Kauris
 • Karris
 • Enokis
 • Deshis
 • Dashis
 • Cuspis
 • Cercis
 • Capris
 • Caddis
 • Thesis
 • Thalis
 • Sushis
 • Roshis
 • Rishis
 • Lathis
 • Houris
 • Glacis
 • Gaddis
 • Follis
 • Envois
 • Dermis
 • Debris
 • Corgis
 • Bindis
 • Tmesis
 • Salmis
 • Ptosis
 • Pooris
 • Poleis
 • Pennis
 • Patois
 • Palais
 • Oribis
 • Morris
 • Miosis
 • Emesis
 • Elemis
 • Ecesis
 • Cullis
 • Crisis
 • Crasis
 • Coulis
 • Ceilis
 • Cauris
 • Caulis
 • Blinis
 • Bialis
 • Bennis
 • Arabis
 • Animis
 • Alibis
 • Tsadis
 • Lungis
 • Indris
 • Gnosis
 • Diesis
 • Derris
 • Atigis
 • Adonis
 • Uraris
 • Tulsis
 • Tsuris
 • Tsoris
 • Tetris
 • Terais
 • Tennis
 • Tallis
 • Stasis
 • Serais
 • Noesis
 • Niseis
 • Nereis
 • Lanais
 • Laaris
 • Isseis
 • Enosis
 • Assais
 • Aiolis
 • Aaliis

7 letter words that end in is

 • Paczkis
 • Buzukis
 • Zymosis
 • Adzukis
 • Zygosis
 • Zaikais
 • Wakikis
 • Kimchis
 • Jihadis
 • Jehadis
 • Borzois
 • Banzais
 • Kabukis
 • Kabikis
 • Chichis
 • Romajis
 • Lazulis
 • Rhachis
 • Lychnis
 • Xerosis
 • Mycosis
 • Karahis
 • Chamois
 • Chablis
 • Auxesis
 • Alfakis
 • Whoosis
 • Rumakis
 • Mehndis
 • Ghiblis
 • Bikinis
 • Wasabis
 • Sycosis
 • Siddhis
 • Shamois
 • Pyrosis
 • Myiasis
 • Litchis
 • Chinois
 • Chillis
 • Challis
 • Aphesis
 • Adsukis
 • Yoginis
 • Uakaris
 • Turkois
 • Tanukis
 • Sandhis
 • Salukis
 • Mimesis
 • Kinesis
 • Ketosis
 • Kenosis
 • Hegaris
 • Gharris
 • Degamis
 • Bubalis
 • Bonacis
 • Biminis
 • Askesis
 • Askaris
 • Ambaris
 • Alkalis
 • Virosis
 • Travois
 • Tahinis
 • Synesis
 • Sherris
 • Shenais
 • Safaris
 • Renvois
 • Reishis
 • Perogis
 • Miladis
 • Gaposis
 • Finalis
 • Tatamis
 • Tamaris
 • Tabulis
 • Surimis
 • Somonis
 • Salamis
 • Petsais
 • Paresis
 • Paninis
 • Ourebis
 • Osmosis
 • Octrois
 • Nemesis
 • Mueslis
 • Mitosis
 • Milreis
 • Merisis
 • Meiosis
 • Grigris
 • Ectasis
 • Curaris
 • Ascesis
 • Ascaris
 • Abiosis
 • Tuladis
 • Nilgais
 • Laogais
 • Gliosis
 • Genesis
 • Dalasis
 • Artigis
 • Argalis
 • Tsouris
 • Tsooris
 • Trellis
 • Telesis
 • Tatsois
 • Souaris
 • Sorosis
 • Senseis
 • Satoris
 • Sanseis
 • Rotinis
 • Ouraris
 • Ostosis
 • Ooralis
 • Nerolis
 • Loiasis
 • Liatris
 • Entasis

8 letter words that end in is

 • Qawwalis
 • Kyphosis
 • Hibachis
 • Hexereis
 • Zoonosis
 • Turquois
 • Quillais
 • Pyknosis
 • Brewskis
 • Basenjis
 • Syphilis
 • Physalis
 • Phylesis
 • Phthisis
 • Lecythis
 • Kabaddis
 • Hypnosis
 • Exegesis
 • Dashikis
 • Turfskis
 • Shikaris
 • Pycnosis
 • Phimosis
 • Penuchis
 • Pachisis
 • Nylghais
 • Heliskis
 • Emphasis
 • Effendis
 • Cyclosis
 • Charpais
 • Afghanis
 • Suffaris
 • Shehnais
 • Samadhis
 • Prepubis
 • Monoskis
 • Miniskis
 • Kolbasis
 • Imprimis
 • Sashimis
 • Pheresis
 • Hautbois
 • Haplosis
 • Gummosis
 • Fibrosis
 • Eucharis
 • Cyanosis
 • Biryanis
 • Alphosis
 • Tankinis
 • Syndesis
 • Spumonis
 • Rabbonis
 • Propolis
 • Porcinis
 • Nilghais
 • Meticais
 • Marconis
 • Leukosis
 • Kurtosis
 • Hidrosis
 • Criminis
 • Creminis
 • Cannabis
 • Brocolis
 • Berberis
 • Wooraris
 • Wooralis
 • Virelais
 • Venturis
 • Sanyasis
 • Raviolis
 • Pignolis
 • Orthosis
 • Origamis
 • Helleris
 • Gracilis
 • Gouramis
 • Fusillis
 • Fetialis
 • Esthesis
 • Diplosis
 • Apodosis
 • Anthesis
 • Adiposis
 • Acidosis
 • Tsunamis
 • Tripolis
 • Tibialis
 • Taboulis
 • Semiosis
 • Samurais
 • Psilosis
 • Protasis
 • Necrosis
 • Narcosis
 • Martinis
 • Leucosis
 • Gingilis
 • Gingelis
 • Epitasis
 • Coniosis
 • Clitoris
 • Centesis
 • Cantoris
 • Cannolis
 • Birianis
 • Anemosis
 • Anabasis
 • Amitosis
 • Sarangis
 • Negronis
 • Lordosis
 • Guaranis
 • Diuresis
 • Dieresis
 • Assegais
 • Assagais
 • Agenesis
 • Adenosis
 • Tortonis
 • Teniasis
 • Stenosis
 • Osteosis
 • Notornis
 • Neurosis
 • Enuresis
 • Anuresis

9 letter words that end in is

 • Tzatzikis
 • Zucchinis
 • Bouzoukis
 • Synizesis
 • Sukiyakis
 • Hydroskis
 • Psychosis
 • Mahimahis
 • Exodermis
 • Daiquiris
 • Toxicosis
 • Exosmosis
 • Ekphrasis
 • Gomphosis
 • Daishikis
 • Chrysalis
 • Yakitoris
 • Waterskis
 • Teriyakis
 • Symbiosis
 • Souvlakis
 • Shanghais
 • Parchisis
 • Parchesis
 • Pachoulis
 • Morphosis
 • Mariachis
 • Kirigamis
 • Exostosis
 • Ephemeris
 • Ecphrasis
 • Bhelpuris
 • Apophasis
 • Ankylosis
 • Synthesis
 • Sherwanis
 • Proboscis
 • Mydriasis
 • Monokinis
 • Maravedis
 • Corydalis
 • Chigetais
 • Broccolis
 • Bousoukis
 • Vibriosis
 • Verdigris
 • Varicosis
 • Trichosis
 • Prothesis
 • Nephrosis
 • Malihinis
 • Maharanis
 • Hematosis
 • Epidermis
 • Cirrhosis
 • Chlorosis
 • Cantharis
 • Apheresis
 • Ambergris
 • Amaryllis
 • Aepyornis
 • Vaginosis
 • Proptosis
 • Proclisis
 • Precrisis
 • Peperonis
 • Pastromis
 • Pastramis
 • Macaronis
 • Keratosis
 • Franglais
 • Diathesis
 • Calamaris
 • Beriberis
 • Apoptosis
 • Amebiasis
 • Alkalosis
 • Acropolis
 • Syneresis
 • Sannyasis
 • Prognosis
 • Lithiasis
 • Heterosis
 • Halitosis
 • Frontenis
 • Fluorosis
 • Doupionis
 • Bourgeois
 • Athetosis
 • Arthrosis
 • Teocallis
 • Silicosis
 • Scoliosis
 • Sclerosis
 • Psoriasis
 • Noncrisis
 • Melanosis
 • Gingillis
 • Gingellis
 • Epistasis
 • Digitalis
 • Digenesis
 • Diagnosis
 • Anamnesis
 • Anaclisis
 • Anabiosis
 • Amaurosis
 • Acariasis
 • Tandooris
 • Siderosis
 • Rigatonis
 • Oogenesis
 • Linguinis
 • Eisegesis
 • Diaeresis
 • Tortellis
 • Taeniasis
 • Selenosis
 • Allantois

10 letter words that end in is

 • Zamindaris
 • Waterzoois
 • Ecchymosis
 • Hypothesis
 • Hypodermis
 • Bahuvrihis
 • Oxyuriasis
 • Jaborandis
 • Epexegesis
 • Epididymis
 • Maharishis
 • Hypostasis
 • Charivaris
 • Thrombosis
 • Reemphasis
 • Patchoulis
 • Parcheesis
 • Catechesis
 • Pepperonis
 • Microminis
 • Hysteresis
 • Cosmopolis
 • Buttinskis
 • Trichiasis
 • Prosthesis
 • Pityriasis
 • Metathesis
 • Kundalinis
 • Hemostasis
 • Epenthesis
 • Dysgenesis
 • Douppionis
 • Diakinesis
 • Byssinosis
 • Apotheosis
 • Aphaeresis
 • Superminis
 • Potpourris
 • Postcrisis
 • Portcullis
 • Parabiosis
 • Necropolis
 • Metropolis
 • Garibaldis
 • Endodermis
 • Diapedesis
 • Calcinosis
 • Biocenosis
 • Babesiosis
 • Antalkalis
 • Amoebiasis
 • Synostosis
 • Synaeresis
 • Scungillis
 • Satyriasis
 • Pangenesis
 • Ornithosis
 • Filariasis
 • Epigenesis
 • Dermatosis
 • Biogenesis
 • Antithesis
 • Pollinosis
 • Pollenosis
 • Moniliasis
 • Metastasis
 • Giardiasis
 • Diagenesis
 • Ascariasis
 • Asbestosis
 • Antibiosis
 • Amanuensis
 • Aerobiosis
 • Orogenesis
 • Granulosis
 • Anagenesis
 • Restenosis

11 letter words that end in is

 • Homozygosis
 • Myxomatosis
 • Teppanyakis
 • Misemphasis
 • Jaguarundis
 • Jaguarondis
 • Cytokinesis
 • Vermicellis
 • Periphrasis
 • Kinesthesis
 • Hemopoiesis
 • Coccidiosis
 • Catachresis
 • Syndesmosis
 • Resynthesis
 • Polygenesis
 • Piccalillis
 • Endocytosis
 • Diaphoresis
 • Avoirdupois
 • Amyloidosis
 • Trichinosis
 • Pediculosis
 • Parenthesis
 • Millefioris
 • Megalopolis
 • Ketogenesis
 • Homeostasis
 • Gynogenesis
 • Coatimundis
 • Cholestasis
 • Barramundis
 • Antiphrasis
 • Telekinesis
 • Shigellosis
 • Scallopinis
 • Salmagundis
 • Psittacosis
 • Pedogenesis
 • Necropoleis
 • Diarthrosis
 • Candidiasis
 • Brucellosis
 • Biocoenosis
 • Arthrodesis
 • Aposiopesis
 • Sarcoidosis
 • Paragenesis
 • Oncogenesis
 • Mutagenesis
 • Monogenesis
 • Metagenesis
 • Lipogenesis
 • Endomitosis
 • Anadiplosis
 • Abiogenesis
 • Torticollis
 • Peristalsis
 • Parasitosis
 • Iconostasis
 • Certioraris
 • Atelectasis
 • Aponeurosis
 • Anastomosis
 • Ontogenesis
 • Anagnorisis
 • Tortellinis
 • Natriuresis
 • Listeriosis

12 letter words that end in is

 • Bilharziasis
 • Hyperkinesis
 • Phagocytosis
 • Karyokinesis
 • Schwarmereis
 • Overemphasis
 • Polyhedrosis
 • Photokinesis
 • Leukocytosis
 • Pseudocyesis
 • Hyperostosis
 • Ehrlichiosis
 • Cyclogenesis
 • Biosynthesis
 • Autohypnosis
 • Hemerocallis
 • Glycogenesis
 • Cataphoresis
 • Synarthrosis
 • Synaesthesis
 • Spaghettinis
 • Pathogenesis
 • Leukopoiesis
 • Cyanogenesis
 • Hallucinosis
 • Furunculosis
 • Fascioliasis
 • Avitaminosis
 • Tuberculosis
 • Sarcomatosis
 • Paedogenesis
 • Orthogenesis
 • Misdiagnosis
 • Histogenesis
 • Cladogenesis
 • Anaplasmosis
 • Urolithiasis
 • Sporogenesis
 • Petrogenesis
 • Palingenesis
 • Douroucoulis
 • Uncinariasis
 • Otosclerosis
 • Osteoporosis
 • Enterobiasis
 • Angiogenesis
 • Androgenesis
 • Anaerobiosis
 • Osteogenesis
 • Iatrogenesis

13 letter words that end in is

 • Heterozygosis
 • Lymphocytosis
 • Hyperhydrosis
 • Psychokinesis
 • Lymphomatosis
 • Hyperhidrosis
 • Toxoplasmosis
 • Psychogenesis
 • Myelofibrosis
 • Xenodiagnosis
 • Metamorphosis
 • Cysticercosis
 • Blastomycosis
 • Actinomycosis
 • Underemphasis
 • Parasynthesis
 • Morphogenesis
 • Helminthiasis
 • Endosymbiosis
 • Embryogenesis
 • Spirochetosis
 • Hematopoiesis
 • Thermogenesis
 • Postbourgeois
 • Overdiagnosis
 • Leishmaniasis
 • Iontophoresis
 • Immunogenesis
 • Elephantiasis
 • Caravanserais
 • Mononucleosis
 • Leptospirosis
 • Gametogenesis
 • Frontogenesis
 • Atherogenesis
 • Amniocentesis
 • Tumorigenesis
 • Melanogenesis
 • Endometriosis
 • Aspergillosis
 • Antibourgeois
 • Serodiagnosis
 • Salmonellosis
 • Organogenesis
 • Teratogenesis

14 letter words that end in is

 • Thyrotoxicosis
 • Metempsychosis
 • Cryptococcosis
 • Chemosynthesis
 • Hyperkeratosis
 • Photosynthesis
 • Echinococcosis
 • Psychoneurosis
 • Paedomorphosis
 • Plasmapheresis
 • Onchocerciasis
 • Bronchiectasis
 • Erythropoiesis
 • Cholelithiasis
 • Trichomoniasis
 • Sporotrichosis
 • Leukemogenesis
 • Histoplasmosis
 • Tsutsugamushis
 • Pneumoconiosis
 • Diverticulosis
 • Carcinomatosis
 • Spermiogenesis
 • Dracunculiasis
 • Carcinogenesis
 • Vitellogenesis
 • Treponematosis
 • Electroosmosis
 • Bacteriostasis
 • Underdiagnosis
 • Telangiectasis
 • Electrogenesis

15 letter words that end in is

 • Psychosynthesis
 • Hypochondriasis
 • Hemochromatosis
 • Ankylostomiasis
 • Nucleosynthesis
 • Ariboflavinosis
 • Trypanosomiasis
 • Schistosomiasis
 • Leukaemogenesis
 • Electrophoresis
 • Ancylostomiasis
 • Parthenogenesis
 • Immunodiagnosis
 • Agranulocytosis
 • Strongyloidosis
 • Spermatogenesis
 • Chorioallantois
 • Atherosclerosis
 • Gluconeogenesis
 • Steroidogenesis

Our word list for words that start with is or words containing is helps you to find related words.

How many words end with is?

There are a total of 1269 words ending in is in the Scrabble dictionary. The shortest word is 2 letters long and the longest word is 15 letters long.

The TWL dictionary contains 196601 unique English words.

Distribution of found words

LettersWord count
21
312
426
583
6136
7126
8129
9119
1077
1169
1250
1345
1432
1520

Frequency of words ending with letters 'I S'

Most common letters before the suffix -is

What are the most common last letters of stems that end with is? We analyzed letter frequency of the first letters before this suffix. Our findings help you make strategic tile placement decisions in Scrabble.

Memorize the letters from the table below.

Word countLast letter of stemFrequency
519s40.9%
172t13.6%
79r6.2%
76l6%
59n4.6%
42k3.3%
38h3%
37m2.9%
34x2.7%
33a2.6%
31d2.4%
23o1.8%
19b1.5%
16e1.3%
15u1.2%
14g1.1%
13j1%
11p0.9%
10v0.8%
8c0.6%
6w0.5%
5z0.4%
1y0.1%